Framkomlighet för stads- och regionbuss

Fredrik Palm. Lunds universitet, LTH, Institutionen för Teknik och samhälle. Trafik och väg 2013.

Inom ramen för examensarbetet utreds framkomlighetsproblemen för stads- och regionbusstrafiken genom att fördröjningspunkter i Lunds tätort kartläggs och analyseras. Slutsatser som kan dras från denna studie är att bussen har svårt att hävda sig i blandtrafik trots bussprioritering. På grund av köer får inte bussarna mycket högre prioritet än bilarna och de behöver egna körfält för att bussprioriteringarna även ska fungera under rusningstid. Vidare konstateras det att korsningspunkter i allmänhet är ett problemområde för bussarna och att det är i dessa som majoriteten av de större fördröjningarna uppstår.

Rapportkategori: 
Övrigt
Forskningsinriktning: