Governing the development and diffusion of Mobility as a Service

Governing the development and diffusion of Mobility as a Service

Ett industridoktorandprojekt som utfördes i samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Chalmers och K2. Huvudsyftet var att analysera det offentligas roller i framväxten av kombinerad mobilitet (eng: Mobility-as-a-Service), med målsättning att skapa bättre förståelse för hur innovationer påverkas av institutionella förutsättningar under olika faser av sina livscykler, från idé till effekt på samhället, samt hur den offentliga sektorn kan möjliggöra effektiva innovationssamarbeten med privata företag utan att tappa möjligheten att säkerställa samhällsnytta. Projektet resulterade i ett stort antal vetenskapliga publikationer, och fungerade även som underlag för Västra Götalandsregionens och Västtrafiks val av strategier för kombinerad mobilitet.

Forskningsinriktning: 
Parter: 
Chalmers, Västra Götalandsregionen och K2
Finansiär: 
Västra Götalandsregionen och K2
Period: 
2016 till 2020

Publikationer kopplade till projektet

Mobility as a service and public transport

Göran Smith, chapter in The Routledge Handbook of Public Transport, 2021

How much regulation should disruptive transport technologies be subject to?

Göran Smith and Walter Theseira, Research in Transportation Economics, August 2020

Making Mobility-as-a-Service: Towards Governance Principles and Pathways

Göran Smith, Doctoral thesis, May 2020

Towards a framework for Mobility-as-a-Service policies

Göran Smith and David A. Hensher, Transport Policy April 2020