Hållbara företagsresor

Hållbara företagsresor

Projektets målsättning är att fånga upp nyckelfaktorer och relevanta organisatoriska aspekter inom företagen som får betydelse för omställningen till ett transporteffektivt samhälle i ett post-corona-perspektiv. Målsättningen är även att identifiera såväl styrkor, svagheter, hot och möjligheter vad gäller företagens persontransporter.

Projektet syftar till att kunna kartlägga förändringar över tid genom att bland annat stötta företagen att uppnå uppsatta hållbarhetsmål. Projektet kommer aktivt att följa och samtidigt utvärdera hur företagens persontransporter påverkats av corona-pandemin på längre sikt.

Projektledare: 
Peter Arnfalk
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
Energimyndigheten
Budget: 
1 582 600 kr
Period: 
2021 till 2024