Jamie Bolling
Jamie Bolling
jamie.bolling@independentliving.org

Presentation

Jamie Bolling är direktör för Institutet för Independent Living och projektledare för Ömsesidig Integration – Rätten till Arbete. Jamie är styrelseledamot i UNICEF Sverige och MyRight.  Hon jobbar för att personer med normbrytande funktionalitet ska ha liv med självbestämmande och jämlikhet.  Jamie var tidigare projektledare för Disability Refugees Welcome och direktör för ENIL – European Network on Independent Living. Hon ledde projektet TRIPS i Sverige om inkluderande transport. 

Jamie är engagerad i K2-projektet Hinder och förutsättningar i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.