Karin Winter. Foto: Kennet Ruona.
Karin Winter
Projektledare
karin.winter@tft.lth.se
Telefon: 
072 445 38 39

Presentation

Karin är verksam vid Lunds universitet som planeringsforskare med särskilt fokus på sociala perspektiv och transportplanering. På K2 är hon projektledare för Din Resa Min Arbetsplats och bland annat aktiv i Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå? Hon är därtill medlem i krits-kollektivet på K2.

Karin skrev sin doktorsavhandling om sociala skillnader som transportplaneringsfråga vid avdelningen för Urbana och regionala studier på KTH. Hon har en arkitektexamen i botten och har dessutom tidigare arbetat som praktiker. Sammantaget har hon cirka tjugo års mångsidig yrkeserfarenhet från roller som kommunal planarkitekt, konsult inom samhällsplanering, regional planeringsstrateg och senast som nationell sakkunnig inom planering på Trafikverket.