Kunskapslunch - Så påverkar turutbudet i lågtrafik resandet i rusningstid

Välkommen till K2:s Kunskapslunch där Joel Hansson från Lunds universitet berättar om hur ett förbättrat turutbud då färre vanligtvis reser leder till ökat resande med kollektivtrafiken, även under rusningstid. Joel har studerat hur resandet förändrats efter att man utökat turutbudet utanför rusningstid på regionala tåg- och busslinjer i Skåne.

Onsdagen den 2 november kl 12:15-12:55

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Den 14 oktober disputeradeJoel med avhandlingen Regional public transport: The balancing act of service planning. Avhandlingen utgår från olika avvägningar i regional kollektivtrafikplanering, som till exempel hur tätt det ska vara mellan hållplatser eller hur avgångar ska fördelas under olika tider på dygnet. Joels forskning visar att avvägningarna är mer komplexa än vad som vanligtvis framgår i utvärderingar och debatter. 

Läs K2:s intervju med Joel här

Datum: 
onsdag, 2 november, 2022
Plats: 
Digitalt