Kunskapslunch - Socialt hållbar transportplanering: Kollektivtrafikens betydelse för socialt kapital

Välkommen till K2:s Kunskapslunch om socialt hållbar transportplanering då Christian Dymén och Olivia Dahlholm från Trivector kommer att berätta om kollektivtrafikens betydelse för socialt kapital i utsatta områden i form av tillit till andra människor och till samhället.

Onsdagen den 8 februari kl 12:15-12:55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams 

Christian och Olivia med kollegor har studerat hur det sociala kapitalet för boende på Rosengård i Malmö har påverkats av investeringen i högkvalitativ busstrafik i form av MalmöExpressen (busslinje 5) och av öppnande av Rosengårds station. Med hjälp av data från en omfattande enkätundersökning görs jämförelser med Lindängen/Fosie. Under kunskapslunchen får du höra om arbetet med att testa en modell för bedömning av transportinvesteringars påverkan på det sociala kapitalet, som tagits fram i K2-projektet Kollektivtrafik som investering i socialt kapital.

Datum: 
onsdag, 8 februari, 2023
Plats: 
Digitalt