Kunskapslunch - Socialt hållbar transportplanering: Kollektivtrafikens betydelse för socialt kapital

Välkommen till K2:s Kunskapslunch om socialt hållbar transportplanering då Christian Dymén och Olivia Dahlholm från Trivector kommer att berätta om kollektivtrafikens betydelse för socialt kapital i utsatta områden i form av tillit till andra människor och till samhället.

Onsdagen den 8 februari kl 12:15-12:55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams 

Christian och Olivia med kollegor har studerat hur det sociala kapitalet för boende på Rosengård i Malmö har påverkats av investeringen i högkvalitativ busstrafik i form av MalmöExpressen (busslinje 5) och av öppnandet av Rosengårds station.  Under kunskapslunchen får du höra om arbetet med att testa en modell för bedömning av transportinvesteringars påverkan på det sociala kapitalet, som tagits fram i K2-projektet Kollektivtrafik som investering i socialt kapital.

Datum: 
onsdag, 8 februari, 2023
Plats: 
Digitalt