Mats Fred. Foto: Kennet Ruona
Mats Fred
Projektledare
mats.fred@svet.lu.se

Presentation

Mats Fred är biträdande lektor i offentlig förvaltning vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund. Hans forskning handlar framförallt om organisering och styrning av offentlig förvaltning med särskilt fokus på temporär och experimentell organisering – något som ofta manifesteras i kommunala och regionala projekt, piloter, plattformar, nätverk, labb eller testbäddar. Mats var med i det K2-finansierade projektet ORIN om organisering av innovation och leder idag ett K2-projekt om hur innovationslösningar (med särskilt fokus på MaaS) översätts till praktisk handling.