Planning for Green and Livable Cities Through Reduced Automobile Dependence

Denna utbildning har fokus på hur städer kan bli mer hållbara genom planering för ett minskat beroende av bil. Utbildningen har ett globalt perspektiv och ger deltagarna en gedigen insikt i hur utformning av goda stadsmiljöer kan se ut och hur detta påverkar möjligheten för hållbara transporter. Under utbildningen får du möjlighet att lära från de bästa exemplen.
flickor som cyklar

Syfte
Syftet med utbildningen är att beskriva och öka medvetenheten om hur vi framgångsrikt kan planera för mer hållbara transporter och städer och därmed minska det bilberoende vi på många ställen har byggt in oss i.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig framförallt till dig som arbetar med stadsutveckling, trafikplanering eller kollektivtrafik på region, kommun, myndighet eller konsultföretag, men är också intressant för dig som arbetar med hållbara transporter och hållbar stadsutveckling på andra sätt. Utbildningen passar både för den som är ny i sin roll och för den som arbetat ett tag och behöver ny inspiration och exempel på hur man kan arbeta för en mer hållbar utveckling.

Innehåll
Utbildningen beskriver utifrån ett globalt perspektiv hur städer har utvecklats för att bli beroende av bilen, de många problem som är förknippade med det bilberoendet och faktorer som ligger bakom detta. De tre grundläggande stadstyper som fortfarande finns i världen idag, - promenadstaden, transitstaden och bilstaden - blandade i varje stad nu förtiden i olika proportioner, tas upp. Kursen bevisar hur vi kan planera och implementera för minskat bilberoende och hur vissa städer redan förändrats bortom detta beroende. Bästa lösningar för kollektivtrafik och icke-motoriserade transportsätt beskrivs och traditionella metoder för transportplanering tas upp till kritisk diskussion. Hur städer kan klara sig utan stora genomfarts- och motorvägar samt hur det finns en växande trend att med att befria städer från bilberoende presenteras. Sammantaget visar kursen hur städer i många olika sammanhang rör sig bort från den bilbaserade planeringen och hur det är möjligt att föreställa sig ett slut på bilberoendet.

PACKAGE 1: Problemen med och lösningarna på vårt bilberoende utifrån ett globalt perspektiv

PACKAGE 2: Best practice inom transportplanering (kollektivtrafik och icke-motoriserad trafik)

PACKAGE 3: Transit-Oriented Development (TOD), gröna städer och goda exempel

Utbildningen innehåller en blandning av föreläsningar, film, workshops och diskussioner. Deltagarna kommer att ges möjlighet att genom workshops och diskussioner fundera på förändringar som kan göras och vad de kan leda till i deltagarnas egna specifika stadsregioner.

Föreläsare
Föreläsare är Jeff Kenworthy, tidigare gästprofessor på K2, professor emeritus på Curtin University of Technology i Australien och nu gästprofessor på Frankfurt University of Applied Sciences i Tyskland.

Professor Kenworthy är en internationellt känd forskare med 40 års erfarenhet av studier av hållbara transporter, kollektivtrafik och stadsplanering. Han har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och böcker, två av hans senaste böcker är The End of Automobile Dependence: How Cities are Moving Beyond Car-Based Planning (2015), An Introduction to Sustainable Transportation: Policy, Planning and Implementation (2nd Edition) (2018) och Big Moves: Global Agendas, Local Aspirations and Urban Mobility in Canada (2020).”

Övrigt
Utbildningen ges under åtta eftermiddagar, måndag till torsdag den 14-24 juni.
Utbildningen kan endast genomföras om tillräckligt antal deltagare uppnås.
Observera att utbildningen ges på engelska.

Citat från tidigare deltagare

"Mycket inspirerande och tankeväckande! Stämde rätt så bra med mina förväntningar men överträffade dem vad gäller hur mycket intressant fakta som kan ingå i en kurs."

"Väldigt nöjd. Många aspekter, både genom kursen och de andra kursdeltagarna. Trevlig stämning och goda kontakter."

"Mycket intressant och inspirerande."

Efter slutförd utbildning (lärandemål)

  • kan du beskriva och förstå bilberoendets uppkomst och städers utveckling utifrån ett bilberoende samt hur vägen bort från bilberoendet kan se ut.
  • kan du redogöra för goda exempel på kollektivtrafik och planering för icke-motoriserade transporter, TOD (transit oriented development) och planering för hållbara transporter och städer.
  • kan du ha fått ett internationellt nätverk av planerare för fortsatta diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Datum: 
måndag, 14 juni, 2021 till torsdag, 24 juni, 2021
Plats: 
digitalt
Pris: 
11 000 kr
Sista anmälningsdag: 
fredag, 4 juni, 2021