Resmöjligheter i vardagen bland äldre människor i storstadsområden

Resmöjligheter i vardagen bland äldre människor i storstadsområden

Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa kunskapen om mobilitet, åldrande och trafikplanering, med särskilt fokus på kollektivtrafik. På detta sätt kan vi bättre förstå hur vi ska tänka kring policy och planering när det gäller kollektivtrafik och eventuella särskilda behov hos människor i den här åldersgruppen. Resmöjligheter och faktiska resor bland yngre äldre (inom åldersspannet 65-79) som bor i Sveriges storstadsområde studeras. Målet är att studien ska bidra till en bättre förståelse av skillnaderna bland yngre äldre och hur sådana skillnader påverkar deras resmöjligheter på olika sätt. 

Projektledare: 
Parter: 
CASE, Lunds universitet
Finansiär: 
CASE, Lunds universitet, K2
Period: 
2013 till 2018

Publikationer kopplade till projektet

Towards a capability approach to mobility – An analysis of disparities in mobility opportunities among older people

Jean Ryan, doctoral thesis, Lund University, 2019.

Disparities in mobility among older people: Findings from a capability-based travel survey

Jean Ryan, Anders Wretstrand and Steven M Schmidt, July 2019

Exploring public transport as an element of older persons' mobility: A Capability Approach perspective

Jean Ryan, Anders Wretstrand, Steven M. Schmidt, Journal of Transport Geography, nr 48, oktober 2015, s. 105–114