Workshop – Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?

Välkommen till workshop om begreppet ”ett transporteffektivt samhälle” som sker inom ramen för projektet Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?

Under året har vi i vårt forskningsprojekt genomfört intervjuer med tjänstemän, forskare och konsulter som är del av de pågående transportplaneringsdebatterna om det eventuella behovet av att planera för ett transporteffektivt samhälle. Nu vill vi berätta om våra resultat så här långt och få ta del av dina reaktioner! Har vi lyckats tolka de huvudsakliga positionerna i de här diskussionerna på ett rättvisande sätt? Håller du med om våra beskrivningar av gemensamma antaganden och skiljelinjer? Vad har vi missat för viktiga nyanser och vad vill du tillägga?

Vi ser fram emot en dag av spännande samtal och lärande. Ambitionen är att göra plats för gemensamma reflektioner och att kunna stanna upp vid några mer djupgående frågor som kanske inte alltid annars hinns med. Säkert kommer vi inte att nå någon konsensus för det här är komplexa frågor fulla av motsättningar. Men kanske att vi kan nå ökad insikt i olika sätt att tänka kring vad för samhällen transportplaneringen kan och bör bidra till?

För att underlätta för dig som kommer resande börjar vi med fika 9:30 och kör i gång med programmet först kl 10:00. Av samma anledning ser vi till att runda av dagen inte alltför sent. 

Var? Lokalen ”Stockholm” på World Trade Center, alldeles intill Centralstationen i Stockholm

När? Incheckning med fika 9:30 och program kl 10-15.
PS. Vi har tillgång till lokalen mellan 9-17, så om du behöver någonstans att jobba före/efter workshopen är det fritt fram.

Vem? Workshopen riktar sig till tjänstemän, forskare, politiker, konsulter och andra som själva har erfarenhet av de diskussioner som uppstått kring begreppet ”ett transporteffektivt samhälle” och som är intresserade av att reflektera kring dessa. 

Anmälan! Antalet platser är begränsat så anmäl dig gärna redan nu genom att maila karin.winter@tft.lth.se I vanlig ordning vill vi förstås också ha koll på önskemål om kost!

Datum: 
onsdag, 27 september, 2023
Plats: 
Stockholm