Article highlighted

Cykel i kollektivtrafiken

Att kombinera cykel och kollektivtrafik är ett sätt att resa som kombinerar cykelns flexibilitet med kollektivtrafikens hastighet och räckvidd. Att resa med cykel och kollektivtrafik är också både hälsosamt och hållbart.

Jens Alm med sin cykel på Lund C


Under sommarhalvåret ökar både antalet resenärer som vill ta med sin cykel i kollektivtrafiken och antalet resenärer som söker en säker parkeringsmöjlighet till sin cykel i anslutning till någon av kollektivtrafikens hållplatser.

Jens Alm är forskare vid K2 och studerar hur det fungerar för resenärer som vill kombinera cykling med kollektivtrafik.

– Det kan vara helt gratis att ta med cykeln i kollektivtrafiken, men det är svårt för cyklister att veta om det finns plats för deras cykel ombord. Förra sommaren blev det många konflikter mellan passagerare och ombordpersonal som tvingades avvisa resenärer med cykel, både från tåg och från båtar i skärgårdstrafiken, berättar Jens Alm.

Ett nytt direktiv från EU-parlamentet kräver att det ska finnas minst fyra platser avsedda för cyklar på renoverade och nya tåg, och om det inte är möjligt att ta med sin cykel på tåget ska resenären få ersättning.

– Det är också viktigt att resenärer som vill kombinera cykling med kollektivtrafik tryggt kan lämna sin cykel nära kollektivtrafikens hållplatser. På allt fler platser i landet byggs därför cykelgarage där cyklister både kan låsa in sin cykel och göra enklare reparationer av cykeln, säger Jens Alm.

Ytterligare en möjlighet för resenärer som önskar kombinera cykling och kollektivtrafik är att hyra en cykel i anslutning till kollektivtrafikens hållplats.

– Det skulle underlätta för resenärer i kollektivtrafiken som önskar använda hyrcykel om de kunde lösa en och samma biljett för hela resan, en biljett som kombinerar kollektivtrafik och hyrcykel, menar Jens Alm.

En viktig förutsättning för att fler ska välja att kombinera cykel och kollektivtrafik för sin resa är att det finns bra cykelvägar till och från kollektivtrafikens hållplatser, cykelvägar som är gena där cyklister kan känna sig säkra. Åtgärder som begränsar biltrafiken bidrar också till att fler väljer kollektivtrafik och cykel.

– Det är en utmaning att det är så många olika aktörer involverade för att skapa goda förutsättningar för kombinerat resande. Trafikverket, regioner, kommuner, företag som kör tåg eller hyr ut cyklar, alla måste samarbeta för att det ska fungera och vara enkelt för resenären, avlutar Jens Alm.

Jens Alm är forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI och verksam vid K2. Jens studerar just nu möjligheterna att kombinera cykling med kollektivtrafik i forskningsprojektet Kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik för regional arbetspendling.

Åtgärder som underlättar för fler att kombinera cykling och kollektivtrafik

  • Bra och trygga cykelvägar till och från kollektivtrafiken.
  • Säkra parkeringsplatser som ligger nära kollektivtrafikens hållplatser.
  • Förutsägbarhet om det är möjligt att ta med cykel ombord eller ej.
  • Integrerade biljettsystem som kombinerar kollektivtrafik med hyrcyklar.
  • Åtgärder för minskad biltrafik.