Banarbetsprocess och datatillgång (BANDAT)

Banarbetsprocess och datatillgång (BANDAT)

En stor del av de underhålls- och utbyggnadsåtgärder som genomförs på järnvägsnätet kräver banarbete – det vill säga något slags avstängning av järnvägen för att lämna plats åt dem som ska arbeta. Planering av banarbetskapacitet sker i banarbetsprocessen – en process som främst är styrd av de krav på framförhållning i publiceringen av avstängningarna som finns för att trafiken ska kunna anpassas till dem, och som i sin tur manifesteras i de deadlines som gäller för ansökan om tåglägeskapacitet.
Projektet syftar till att undersöka processen för planering av banarbeten, från det att behovet uppkommer till det att det genomförs, mot bakgrund av vilken data som finns att tillgå vid vilket tillfälle. Den underliggande frågan är huruvida banarbeten planeras vid rätt tidpunkt eller inte och hur banarbeten påverkar trafiken. Detta är Daria Ivinas doktorandprojekt. 

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lund universitet, Trafikverket och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
3 900 000 kr
Period: 
2019 till 2021