Michael Johansson
Michael Johansson
Forskare
michael.johansson@ses.lu.se

Presentation

Michael Johansson är teknologie doktor och forskare på Institutionen för tjänstevetenskaper, Lunds universitet (Campus Helsingborg). Han bedriver forskning inom ämnesområdena hållbar mobilitet och tjänstevetenskap. Michaels forskningsarbete fokuserar kring tillgänglighet inom hållbar mobilitet och dess påverkan på samhällsplanering. Syftet med Michaels forskning är att utifrån ett hållbarhetsperspektiv studera effekter som är kopplade till förändrat resbeteende. Forskningen har även en tonvikt vid hur en hållbar mobilitet, t.ex. tillgängliga och effektiva bytesnoder, bil- och cykeldelningstjänster påverkar det framtida behovet av hårdgjord infrastruktur i urbana miljöer. Detta med tydlig koppling till de nyttor, dvs. Ekosystemtjänster, som dessa områden kunde erbjuda om de i stället nyttjades i form av grön infrastruktur. 

Michael är engagerad i K2-projekten Resecoachning med och för personer som har svårt att resa med kollektivtrafik och Hållbara företagsresor.