Pågatåg nordost och Krösatåg

Désirée Nilsson. K2 Research 2015:1. Lund 2015.

K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, och Hållbar Mobilitet Skåne utvärderade 2013- 2014 de nya tågförbindelserna sett till resenärsbeteende, attraktion och lokalekonomisk utveckling. Utvärderingen genomfördes på uppdrag av Region Skåne och Regionförbundet södra Småland.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: