Självkörande bussar: om arbete, teknologi och en oviss framtid

Alexander Paulsson, Arbetsmarknad och arbetsliv, vol 27, nr 1 2021

Det finns stora förhoppningar på den fjärde industriella revolutionen, vars huvudsakliga drivkrafter vanligtvis kokas ner till en kombination av digitalisering, automatisering och artificiell intelligens. Men hur bemöts och hanteras denna förväntade teknologiska förändring av arbetstagarna? Denna fråga undersöks i denna essä. Genom att rikta uppmärksamhet mot självkörande bussar undersöker denna essä hur bussförare och fackliga företrädare resonerar kring de förväntade följderna av automatisering. Essän redogör för deras förväntningar och diskuterar möjliga konsekvenser, såväl positiva som negativa, av denna högst ovissa framtid.

Rapportkategori: 
Övrigt
Forskningsinriktning: