Variationer i resande med regionaltåg i tid och rum

Variationer i resande med regionaltåg i tid och rum

Projektet bedömer potentialen för prisdifferentiering för regionaltågen kring Mälaren. Kunskapen kan användas som grund för framtida prisstrategier som omfördelar vardagsresor från de högst belastade tiderna och delsträckorna till mindre belastade tider. 

Projektledare: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
308 000 kr
Period: 
2016 till 2017

Publikationer kopplade till projektet

Variationer i beläggning i tid och rum för tre tåglinjer norr om Mälaren

Kjell Jansson, Roger Pyddoke, Christina Paulin. K2 Research 2017:6 Lund 2017.