Projektledare

Projektledare

Anna Anund

Projektledare
anna.anund@vti.se

Anna är docent i Trafikmedicin och forskningschef inom Human Factor på VTI. Hennes forskning fokuserar på trafiksäkerhet, i synnerhet människan i transportsystemet, förartrötthet och vad som orsakar det och vad man kan göra för att minska risk för olyckor med anledning av förartrötthet är av extra intresse för henne.

Hoai Anh Tran

projektledare
Hoai.Anh.Tran@mau.se
040-6657381

Hoai Anh Tran’s research looks into the relationship between mobility and the physical environment. The research focuses on the role of the bus stops and bus shelters (their materiality and designs) in the shaping of travel behaviors from the perspective of bus users. The starting point of the research is the view to consider transport infrastructure in general and bus infrastructure specifically, as part of the city’s social structure and a key component of the city’s spatial qualities. Hoai Anh Tran is an affiliated researcher at K2 and university lecturer at Malmö University.

Anna Wallsten

Projektledare
anna.wallsten@vti.se

Anna Wallsten is a postdoctoral researcher at the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), Map Unit in Stockholm, Sweden. She holds a doctoral degree from the department of Thematic Studies, Linköping university, Sweden. With an interdisciplinary background she addresses research within the field of sustainable transitions, citizen engagements and future studies.

Åse Jevinger

Projektledare
ase.jevinger@mau.se

Åse Jevinger is a senior lecturer in Computer Science at Malmö University, Sweden. Her research concerns digitalization within logistics and public transports, with a particular focus on system architectures, information flow and information needs in Internet of Things-based systems. Åse has been an active K2 researcher since 2015, and presently, she is working as a project leader of the K2 project: Towards integrated and adaptive public transport (2020-2022).

Jessica Berg

Projektledare
jessica.berg@vti.se

Helena Bohman

Projektledare
helena.bohman@mau.se

Johan Jansson

Projektledare
johan.jansson@fek.lu.se

Johan Jansson är docent med inriktning på hållbar marknadsföring. Hans forskning rör normförändringar, kommunikation och konsumentbeteende ofta med inriktning på mobilitet och transporter. Han undervisar främst inom marknadsföringsetik, hållbar konsumtion och kvantitativa metoder. Han delar sin tid mellan företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan i Lund och K2. Under perioden 2018-2019 ledde han ett K2-projekt med titeln: Kollektivtrafik och marknadsföring: Experimentella studier kring påverkan av multipla motiv.

Christina Lindkvist

Projektledare
christina.scholten@mah.se

Claus Hedegaard Sørensen

Forskningsledare och Projektledare
claus.h.sorensen@vti.se
+46 70 943 01 11

Claus Hedegaard Sørensen er forskningsleder på K2 og seniorforsker på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Overskriften for Claus’ forskning er ’transport governance’. Indenfor det felt har han særligt forsket i integration af miljøhensyn i transportpolitik, national transport planlægning, organsering og koordinering i den kollektive trafik og hvilken rolle viden har i transportpolitiske beslutninger.

https://www.linkedin.com/in/claus-hedegaard-s%C3%B8rensen-103b0127/

Erik Johansson

Projektledare och Doktorand
erik.johansson@tft.lth.se

I mitt doktorandprojekt studerar jag effekter på löner och befolkning av förändrad tillgänglighet med kollektivtrafik, och hur vi kan förstå kollektivtrafikplaneringen och dess utmaningar i verkligheten. Jag är forskningsledare för ett mindre K2-projekt som analyserar lokalisering av individer och företag till stationsnära områden för att kartlägga om förändrar tillgänglighet med tåg påverkar exempelvis människors löner.

https://se.linkedin.com/in/erik-johansson-23314565