Projektledare

Projektledare

Anna Anund

projektledare
anna.anund@vti.se

Hoai Anh Tran

projektledare
Hoai.Anh.Tran@mau.se
040-6657381

Anna Wallsten

Projektledare
anna.wallsten@vti.se

Åse Jevinger

Projektledare
ase.jevinger@mau.se

Helena Bohman

Projektledare
helena.bohman@mau.se

Johan Jansson

Projektledare
johan.jansson@fek.lu.se

Erik Johansson

Projektledare och Doktorand
erik.johansson@tft.lth.se

I mitt doktorandprojekt studerar jag effekter på löner och befolkning av förändrad tillgänglighet med kollektivtrafik, och hur vi kan förstå kollektivtrafikplaneringen och dess utmaningar i verkligheten. Jag är forskningsledare för ett mindre K2-projekt som analyserar lokalisering av individer och företag till stationsnära områden för att kartlägga om förändrar tillgänglighet med tåg påverkar exempelvis människors löner.

https://se.linkedin.com/in/erik-johansson-23314565

Dalia Mukhtar-Landgren

Projektledare
dalia.mukhtar-landgren@svet.lu.se

Jean Ryan

Projektledare och Post doc
jean.ryan@tft.lth.se

Jean Ryan är postdoktor med inriktning på tillgänglighetsanalys och är knuten till Institutionen för Teknik och Samhälle på Lunds universitet. Hon är projektledare för K2-projektet Tillgänglighet med kollektivtrafiken ur ett transporträttviseperspektiv: Dynamik i tid och rum. Hon är även medverkande forskare i K2-projektet Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken som leds av Malmö universitet. Jean disputerade mars 2019 på Lunds universitet och inom ramen för K2.

https://www.linkedin.com/in/jean-ryan-96398717/?originalSubdomain=se

Roger Pyddoke

Projektledare
roger.pyddoke@vti.se