Stockholm

Stockholm

Utbildning


Bedömningskriterierna är samhällsrelevans, utvecklingspotential samt hög vetenskaplig kvalitet. Nyckelord kan till exempel vara: kollektivtrafik, planering, hållbarhet, fordon, IT, ekonomi, geografi, policy, hälsa, välfärd eller sociala konsekvenser.

Två priser delas ut; ett för kandidatnivå och ett för mastersnivå. Priserna delas ut på Transportforum i Linköping, den 8-10 januari 2020, och arbetena ska vara godkända senast september 2019.

Ny forskning


K2s Jean Ryan har studerat i vilken utsträckning äldre i Malmö, Göteborg och Stockholm kan genomföra de aktiviteter de önskar i sin vardag och om de upplever att de har tillgång till de transportmöjligheter de behöver. Underlaget utgörs av 1149 telefonintervjuer med respondenter i åldern 65-79 år som är bosatta i någon av Sveriges storstadsregioner.

Övrigt


Forskare, konsulter, upphandlingsansvariga och operatörer som ansvarar för att genomföra upphandlingar av kollektivtrafik och att svara på anbudsförfrågningar träffades för att utbyta erfarenheter och diskutera förutsättningarna för upphandlingar som bidrar till hållbar kollektivtrafik.

Workshopen arrangerades av Helene Lidestam från VTI, Carolina Camén från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet och Malin Aldenius från LTH vid Lunds universitet, alla tre forskare knutna till K2.

Ny forskning


- Det finns ännu ingen ny teknisk lösning som gör anropsstyrd kollektivtrafik mer effektiv, ur ett ekonomiskt perspektiv. Däremot är resenärerna, de som nyttjar de nya systemen, överlag väldigt nöjda, säger Fredrik Pettersson-Löfstedt.

Fredrik har bland annat bedrivit fältarbete i Sydney för att på plats studera hur nya tekniska lösningar fungerar i praktiken.

- Vi provade på hur det är att leva och resa med små barn i Sydney, utan tillgång till bil. Vi kunde konstatera att det finns flera administrativa hinder som försvårar för resenärerna, berättar Fredrik.

Ny forskning


Analysen har genomförts med data från Skånetrafikens samtliga bussavtal under tio års tid. Resultaten har väckt debatt och representanter från bussföretagen menar att incitamentsavtalen visst har ökat resandet.

Ny forskning


- Information som tar hänsyn till resenärers individuella sammanhang och behov kan öka kollektivtrafikens attraktivitet och bidra till att fler väljer att resa kollektivt, menar Åse Jevinger.

För att kunna ge resenärer individuellt anpassad information behöver man bland annat identifiera på vilket fordon resenären befinner sig och vilka alternativa kollektivtrafiklösningar som finns tillgängliga från kommande hållplatser.

- Vår studie visar att det finns tekniska lösningar som kan förbättra dagens reseplanerare för resenärer i kollektivtrafiken, säger Jan Persson.

Konferens


Representatives from municipalities and governments on regional and national level from all five Nordic countries were gathered in Lund to discuss similarities and differences between policy instruments in the Nordic countries.

Konferens


Måns Lönnroth from VREF made an early remark that:Road systems are quite similar between countries, what is different is the governance of public transport.”

Notiser

Jeffrey Kenworthy har forskat om hållbara transporter i över 40 år och är en internationellt välkänd
forskare och författare, knuten till Curtin University, Perth, Australia och Frankfurt University of
Applied Sciences.

I studien undersöker han de svenska städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och
Helsingborg. Rapporten presenterar resultaten från 124 indikatorer kopplade till urban transport för
2015 för Sveriges fem största storstadsregioner. Städerna jämförs med varandra och sedan tidigare

Notiser

Kursen hölls i Stockholm och var arrangerad av K2 och SKL, Sveriges kommuner och landsting. Föreläsarna kom från SKL och K2, varav  från K2 John Hultén, föreståndare, Joel Hansson, doktorand, och Helena Svensson, utbildningsansvarig.

Kursen riktade sig speciellt till förtroendevalda politiker i en kollektivtrafiknämnd eller motsvarande och som vill ha mer faktisk kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar och vilka förutsättningarna är för en bra kollektivtrafik.