Article highlighted

K2 presenterade forskning på resultatkonferens

K2 arrangerade en digital resultatkonferens som presenterade ett urval av aktuella forskningsresultat. Konferens webbsändes den 23 april 2020.

Resenärer på perrong


Nedan finner du de presentationer som visades när K2 arrangerade en digital resultatkonferens. Forskningsresultaten presenterades utifrån de fem ämnesområden som tidigare utgjort K2:s forskningsinriktningar.

Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen
Kollektivtrafikens effekter på regional utveckling
Helena Bohman, Malmö universitet
Kunskapsutmaningar i transportplanering
Erik Johansson, Lunds universitet
Kollektivtrafikens bidrag till tillgänglighet och social rättvisa
Christina Lindkvist, Malmö universitet

Finansiering och styrning av kollektivtrafiken
Hur organiseras kollektivtrafikens marknader?
Alexander Paulsson, Lunds universitet
Upphandling av kollektivtrafik – påverkar kontraktets utformning kollektivtrafikens måluppfyllelse?
Roger Pyddoke, VTI
Markvärdefinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik
Lina Olsson, Malmö universitet

Samverkan för bättre kollektivtrafik
Samverkan för delad mobilitet
Claus Hedegaard Sørensen, VTI
Hur styr offentliga aktörer experiment inom smart mobilitet?
Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet
Hur får vi fler resenärer i kollektivtrafiken?
Fredrik Pettersson-Löfstedt, Lunds universitet

Resenärers attityder och beteenden
Så påverkar olika marknadsföringsbudskap attityder till kollektivtrafik
Johan Jansson, Lunds universitet
Marknadsföring och motivation att minska bilresandet
Alfred Andersson, Lunds universitet
Processer bakom val av färdmedel bland äldre människor
Jean Ryan, Lunds universitet

Digitaliseringens möjligheter för informerad kollektivtrafik
Efterfrågestyrd kollektivtrafik
Fredrik Pettersson-Löfstedt, Lunds universitet
Hur kan vi använda AI i kollektivtrafiken?
Åse Jevinger, Malmö universitet
Kan en realtidskarta påverka och skapa nya resvanor?
Joakim Dahlman, VTI

Internationell utblick

Jeffrey Kenworthy höll under konferensen en presentation som jämför förutsättningarna för hållbar mobilitet i tio svenska städer, med andra städer runt om i världen.

Sustainable Mobility in ten Swedish Cities
Jeffrey Kenworthy, Frankfurt University of Applied Science

Fortsatt forskning om kollektivtrafik

K2:s föreståndare John Hultén avslutade konferens med en presentation av nystartad och kommande forskning vid K2.

Fortsatt forskning om kollektivtrafik
John Hultén, föreståndare för K2

Attached files