Att styra mot ökad kollektivtrafikandel i en storstadsregion

Joanna Dickinson. K2 Working Papers 2015: 3. Lund 2015.

Denna fallstudie av Vancouverregionen i Kanada har gjorts inom ett uppdrag åt Trafikverket om hur styrmedel kan bidra till en ökad andel kollektivtrafik av resandet.

Rapportkategori: 
K2-rapporter