En geografisk analys av kollektivtrafik och fastighetsmarknaden

Magnus Andersson, Helena Bohman, Eigo Tateishi. Lund 2017.

Ett sätt att mäta lokal utveckling är att titta på priserna på småhus. Priserna går upp i takt med bättre tillgänglighet till kollektivtrafik och annan service. Många värderar möjligheten till snabb och enkel pendling högt. I rapporten "En geografisk analys av kollektivtrafik och fastighetsmarknaden" undersöks kollektivtrafikens påverkan på lokal utveckling genom en geografisk analys av spårbunden kollektivtrafik och marknaden för småhus i Skåne under perioden 1995 till 2015.

Rapportkategori: 
K2-rapporter