Institutional conditions for integrated mobility services (IMS)

Dalia Mukhtar-Landgren, MariAnne Karlsson, Till Koglin, Annica Kronsell, Emma Lund, Steven Sarasini, Göran Smith, Jana Sochor, Björn Wendle . K2 Working Paper 2016:16. Lund 2016.

Föreliggande text är ett teoretiskt ramverk som är framtaget med syftet att generera kunskap om och policyrekommendationer för institutionella ramverk som främjar integrerade mobilitetstjänster (IMS Integrated Mobility Services). Integrerade mobilitetstjänster är tjänster där resenärens transportbehov uppfylls av en tjänst som kopplar ihop och integrerar olika (privata och offentliga) mobilitetstjänster genom tillhandahållandet av ett gemensamt gränssnitt. Den här typen av tjänster är under utarbetning i flera städer globalt, och vi intresserar oss för hur institutioner kan möjliggöra men också hindra dess realisering.

Rapportkategori: 
K2-rapporter