Så kan kollektivtrafiken bidra i klimatomställningen

Faktablad utgivet i K2:s serie "Kollektivtrafikforskning på 5 minuter"

Kollektivtrafiken kan bidra till en nödvändig klimatomställning genom att skapa förutsättningar för hållbara städer och regioner, där samhällsmedborgare har tillgång till transporter som varken bidrar till ytterligare global uppvärmning eller är ohållbara av sociala, ekonomiska eller av andra miljöskäl.

Rapportkategori: 
Övrigt