Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande - jämförande fallstudie

Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande - jämförande fallstudie

Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om hur samverkan kan bedrivas. Samverkan analyseras och utvecklas i två pågående infrastrukturprojekt i Västra Götalands- och Stockholmsregionen (projekt Korsvägen/Västra Götaland, Tvärbanans förlängning till Sickla/Stockholm). Intervjuer med företrädare för medverkande organisationer görs, och workshops genomförs.

Parter: 
Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, VTI, Lunds universitet, Malmö högskola
Finansiär: 
K2
Budget: 
2 120 000 kr
Period: 
2015 till 2018

Publikationer kopplade till projektet

How to create functioning collaboration in theory and in practice – practical experiences of collaboration when planning public transport systems

Fredrik Pettersson & Robert Hrelja, International Journal of Sustainable Transportation, published online 11 Oct 2018.

Learning through collaboration in the Swedish public transport sector? Co-production through guidelines and living labs

Pettersson, Westerdahl, Hansson. Research in Transportation Economics. Available online 20 July 2018

The Qualities Needed for a Successful Collaboration: A Contribution to the Conceptual Understanding of Collaboration for Efficient Public Transport

Hrelja, Pettersson, Westerdahl, Sustainability 2016, 8, 542.

Dömd till samverkan!

Hrelja, Pettersson, Westerdahl. K2 Outreach 2016:4. Lund 2016.