Article highlighted

K2 driver nytt policylabb för kollektivtrafik on-demand

K2 skapar en ny plattform för gemensamt lärande mellan branschaktörer och forskare inom området kollektivtrafik on-demand. Projektet ska ta fram och tillgängliggöra kunskap om tjänsten samt bidra till ett ökat utbud i Sverige.

Jan Persson. Foto: Kennet Ruona.


Initiativet syftar till att skapa ett policylabb, en central mötesplats, där branschaktörer och forskare kan utbyta erfarenheter för att öka kunskapen om kollektivtrafik on-demand. Förhoppningen är att förbättra förutsättningarna för utvecklingen av hållbara on-demandtjänster i Sverige.

– Genom att främja samarbete och lärande mellan olika aktörer hoppas vi kunna bredda kunskapen och bryta igenom isolerade projekt och piloter, säger projektledaren Jan Persson, forskare vid Malmö universitet och K2.

En dynamisk transporttjänst

Kollektivtrafik on-demand är en transporttjänst som dynamiskt anpassar sin rutt och tidtabell efter resenärernas aktuella behov, vilket innebär att användaren beställer den resa som önskas. Till skillnad från särskild kollektivtrafik är tjänsten öppen för alla, och betalningen sker per person.

Tjänsten är tänkt att fungera som ett komplement till den konventionella kollektivtrafiken och kan vara särskilt lämplig på landsbygden och vid låg efterfrågan.

– Intresset för kollektivtrafik on-demand växer snabbt och många har redan infört eller planerar att implementera tjänsten, både i städer och på landsbygd.  Samtidigt kvarstår många obesvarade frågor och utmaningar avseende hur, var och när det är lämpligt att erbjuda on-demand trafik och vad samhällseffekterna blir, berättar Jan Persson.

– Policylabbet adresserar utmaningarna som kollektivtrafik on-demand står inför så att vi kan skapa bättre tjänster för resenärerna. Förhoppningen är att ta fram nya lösningar och rekommendationer, säger Jan Persson.

En mötesplats, ny forskning och branschinitiativ

Policylabbet består av tre centrala delar:

  • En mötesplats för kunskapsutbyte och lärande mellan branschaktörer och forskare. Centrala aktiviteter utgörs av studiebesök och dialogmöten.
  • Forskningsprojekt med syfte att ta fram ny kunskap inom området genom samarbeten mellan akademiker och andra aktörer. Ett nytt doktorandarbete syftar till att förbättra aktörernas beslutsstöd och beslutsunderlag vid övervägandet av en ny kollektivtrafik on-demandtjänst.
  • Centrala branschinitiativ på området (t.ex. piloter). De tjänster som redan har införts och som planeras att införas studeras och diskuteras.

Många engagerade aktörer

Policylabbet finansieras av Vinnova och drivs av K2 via Malmö universitet. I projektet medverkar även Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Lunds universitet samt Västtrafik, Region Stockholm och Nobina.

Projektet innefattar initiering och drift av policylabbet under tre år med en totalbudget på cirka 6,2 miljoner kronor.

–De aktörer och forskare som deltar i projektet kommer tillsammans utforma policylabbet och bidra med kunskap och erfarenhet. Härefter kommer ytterligare aktörer att kunna delta, vilket gör att labbet förväntas växa organiskt, berättar Jan Persson.

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på projektet, kontakta gärna någon av K2:s forskare inom labbet:

Jan Persson, Malmö universitet

Åse Jevinger, Malmö universitet

Helene Lidestam, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Fredrik Pettersson-Löfstedt, Lunds universitet