Skåne

Skåne

Nyutgivet

Bussförare och tågvärdar upplever hög stress och uppfattar sitt jobb som ett lågstatusyrke. Det framgår av en ny forskningrapport om hot och våld. I rapporten ger forskarna också förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för bussförare och tågvärdar.

Övrigt

Vår nya doktorand Alfred Andersson forskar om beteendepåverkan för hållbart resande. Men han är lite motvillig till att använda ordet ”beteendepåverkan” eftersom det verkar provocera en del. Kanske är ”uppmuntran” ett bättre ord?

Utbildning

En av K2:s återkommande kurser är den om strategisk kollektivtrafikplanering. Kursen ger en inblick i kollektivtrafikens olika delar och pågår under två höstveckor, med ungefär en månads mellanrum.

Nyutgivet

”Kollektivtrafik - utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter” är en lärobok i kollektivtrafik som nu ges ut i en fjärde utgåva. Boken ges ut av K2 och norska Statens vegvesen i samarbete med Urbanet Analyse. 

Övrigt

Nästa generations större K2-projekt är beviljade. K2 satsar 26,6 miljoner kronor under tre år på ny kollektivtrafikforskning. Bredden är stor. Medan en del forskargrupper ska studera, bland annat, incitament, kontrakt och markvärdesöverföring ska andra ägna sig åt social hållbarhet, marknadsföring och nya digitala tjänster inom smart mobilitet. Utöver detta satsar K2 2,6 miljoner kronor på mindre forskningsprojekt.

Övrigt

Nu är det klart med flytt av kontoret i Lund. Avtal har träffats med Wihlborgs fastigheter om lokaler i nybyggnadsprojektet Posthornet i centrala Lund. Flyttlasset går under sommaren 2018. 

Ny forskning

Hur kan svenska regioner använda gröna offentliga upphandlingar för att introducera förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken? I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel beskriver Malin Aldenius och Jamil Khan, knutna till K2 och LTH:s institution Miljö- och energisystem, hur Jämtland och Skånes regioner gått tillväga när de upphandlat busstrafik.

Utbildning

I början av september var det premiär för K2:s och Trafikverksskolans kurs i BRT, Bus Rapid Transit; ett effektivt busskoncept som allt fler nu funderar på att införa. Konceptet involverar många parter: stadsplanerare, kollektivtrafikmyndigheter och bussoperatörer. Om kursutvärderingen får avgöra lär kursen återkomma i K2:s kursutbud.

Föreståndaren har ordet

Regeringens budgetproposition innehåller nya satsningar för mer hållbara transporter. Flera av förslagen är kända sedan en tid tillbaka, till exempel inrättandet av ett bonus-malus-system för lätta fordon och premie vid köp av elcykel. 

Övrigt

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Initiativet pågår den 16-22 september 2017.