Skåne

Skåne

Ny forskning

Nationella klimatmål och långsiktig planering av transportsystemen var i fokus på Bilfria dagen den 22 september när K2 tillsammans med Hållbarhetsforum vid Lunds universitet bjöd in ett tjugotal forskare och studenter till ett samtal med Trafikverkets nationella samordnare i klimatfrågor, Håkan Johansson.

Ny forskning

Under två månader i höst är Alfred Andersson praktikant på K2. Han studerar till vardags till en masterexamen i tillämpad klimatstrategi på CEC (Centre for Environmental and Climate Research) i Lund.

Ny forskning

Claus Hedegaard Sørensen är ett av K2:s nyaste tillskott. Claus är i grunden statsvetare med stort intresse för samverkan mellan kollektivtrafikens aktörer. Han kommer närmast från DTU i Danmark. 

Ny forskning

Idag, fredagen den 16 september, inleds årets Trafikantvecka, ett europeiskt initiativ med syfte att uppmuntra hållbara resor och transporter. I Sverige deltar över 70 kommuner, som alla kommer utforma egna aktiviteter kopplade till kollektivtrafik, gång och cykel och andra mobilitetstjänster såsom bilpool, samåkning, resfria möten och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Ny forskning

I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges konkreta råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa och få inflytande över transportsystemet. 

Nyutgivet

Satsningen på höghastighetståg i Sverige är en högaktuell fråga. En forskargrupp vid K2 och VTI har studerat hur höghastighetståg kan integreras med lokal och regional kollektivtrafik. Resultatet går att ta del av i K2-rapporten "Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik".

Utbildning

Framöver har vi flera möjligheter till fortbildning, och vilken som passar just dig beror på din bakgrund och dina intressen.

Ny forskning

K2 fungerar som följeforskare och stöttar utvärderingen av stadsmiljöavtalen. Detta för att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafiken. Trafikverket stöttar forskningen vid K2 och nu har den första doktoranden som ska arbeta i projektet rekryterats: Ulrik Berggren.

Ny forskning

Satsningen på höghastighetståg i Sverige är en högaktuell fråga. En forskargrupp vid K2 och VTI har studerat hur höghastighetståg kan integreras med lokal och regional kollektivtrafik. Studien presenterades av Malin Henriksson vid K2 och VTI vid "Forskarlunch på K2" den 9 juni.

Utbildning

Carey Curtis, professor på School of Built Environment, Curtin University, i Perth, gästar K2 den 23 juni för en öppen föreläsning om hur ett tillgänglighetsverktyg som hon varit med och utvecklat har använts i långsiktig kollektivtrafikplanering i Perth. Föreläsningen är öppen för alla och deltagandet är kostnadsfritt. 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2