Skåne

Skåne

Ny forskning

På Medicon Village i Lund tar över hälften av de anställda bilen till jobbet, trots stor potential att välja gång, cykel eller kollektivtrafik.

Övrigt

Nu inleds arbetet med att definiera nästa generations forskningsprojekt inom K2. Totalt satsar vi cirka 25 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning under åren 2018-2019. 

Ny forskning

Nyfiken på avtal/kontrakt? I vårt senaste faktablad i serien "Kollektivtrafikforskning på 5 minuter" reder vi ut skillnaderna mellan bruttokontrakt, incitamentskontrakt och nettokontrakt. 

Övrigt

Vi söker en studentmedarbetare på deltid med huvudsaklig inriktning kommunikation till K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Tjänsten är placerad i Lund.

Ny forskning

Nya riktlinjer och modeller för hur andelen resande med kollektivtrafiken i svenska regioner och kommuner kan öka ska utvecklas i nytt forskningsprojekt vid K2. För detta har en forskargrupp vid K2, Lunds tekniska högskola och VTI beviljats 2,5 miljoner kronor av Energimyndigheten.

Utbildning

Välkommen till ett forskningsseminarium på tema "The spatial politics of mobility. Moving towards sustainability?" i Malmö fredagen den 9 december. Seminariet arrangeras av Malmö högskola, Lunds universitet och K2.

Ny forskning

Genom att minska biltrafiken skulle vägtrafikens energianvändning kunna minska stort. Möjligheter och barriärer för åtgärder för minskad biltrafik ska nu studeras av en forskargrupp vid K2/VTI som nyligen beviljats cirka 3,5 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten.

Ny forskning

På Nationella transportforskningskonferensen som anordnades i Lund 18-19 oktober 2016 presenterades ny forskning från K2. Konferensen är en mötesplats för svenska transportforskare och forskningsintresserade och ger en överblick av svensk transportforskning. Den omfattar alla transportslag och alla typer av frågor som berör transportsystemet.

Ny forskning

Elias Isaksson är ny doktorand i K2:s forskningsprojekt om stadsmiljöavtalen. Han är anställd vid statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och tillbringar halva sin tid vid universitetet och halva sin tid på K2.

Ny forskning

Vår kurs Hållbar mobilitet (15 hp) ges på halvtid med start januari 2017 och är koncentrerad till en dags föreläsningar i veckan för att också passa yrkesverksamma. Anmälan till vårens universitetskurser är öppen 15 september - 17 oktober.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2