Skåne

Skåne

Ny forskning

Utmaningar för samverkan är många. Fredrik Pettersson, forskare vid K2 och LTH, har studerat utmaningar för samverkan i konceptutvecklingen av regional superbuss. Resultatet är publicerat i artikeln ”Developing a regional superbus concept – Collaboration challenges” i Case Studies on Transport Policy.

Övrigt

Eigo Tateishi, institutionen för urbana studier vid Malmö universitet, är ny doktorand vid K2. Han är intresserad av analyser med GIS (geografiska informationssystem), på bland annat pendlingsbeteenden och fastigheters prisförändringar.

Ny forskning

I Uddevalla upplever högstadieelever sig nedprioriterade i kollektivtrafiken. I Stockholm däremot känner de sig som fullvärdiga kollektivtrafikresenärer. Det visar forskning om ungas erfarenheter av kollektivtrafiken som presenterades på Transportforum i Linköping 10-11 januari.

Ny forskning

Ökade kostnader i kollektivtrafiken är något som i princip alla i branschen brottas med.  Men vilken är anledningen – eller anledningarna – till att de stiger? En som har tittat på orsaker och verkningar i busstrafiken är Helene Lidestam, forskare vid K2 och biträdande professor i produktionsekonomi vid Linköpings universitet. Hon presenterade sin forskning på Transportforum 10-11 januari.

Nyutgivet

Mobilitet som tjänst, självkörande fordon, efterfrågestyrd kollektivtrafik, delad mobilitet och elektrifiering. Det är exempel på ny teknik och nya tjänster som utmanar hur vi idag bedriver busstrafik. I rapporten ”Vilken framtid har bussen?” presenteras fyra olika bilder av bussens framtida roll med sikte mot 2030.

Ny forskning

Det är relativt vanligt med incitament för ökat resande i avtal som reglerar trafikoperatörernas verksamhet. Ny forskning, som studerat 17 mellanstora svenska städer, visar dock att inga effekter av dessa incitament kan hittas enligt forskarnas analysmodell. Resultatet presenteras i rapporten "The influence of demand incentives in public transport contracts on patronage and costs in medium sized Swedish cities".

Utbildning

Välkommen att anmäla dig till en kurs för dig intresserad av best practice inom kollektivtrafik och gång- och cykelplanering. I kursen "The End of Automobile Dependence? - Planning for Green and Livable Cities" ifrågasätts traditionell, bilbaserad planering. Kursen bygger på forskningsresultat och ger både ett globalt och ett historiskt perspektiv. 

Ny forskning

Appar kan påverka beteenden och framför allt bryta vanor – till exempel vanan att ta bilen istället för bussen. Ny forskning visar att det är särskilt viktigt att anpassa dessa appar och dess innehåll till användaren. Men också att användaren får relevant information och återkoppling samt blir engagerad och motiverad. Appen bör också ha en tilltalande utformning och ett användarvänligt gränssnitt.  

Övrigt

Vill du forska om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner? Vi erbjuder dig att göra detta tillsammans med oss. Det kan till exempel handla om att utveckla en idé, ta fram en ansökan eller så kan det leda till publicering av en vetenskaplig artikel eller K2-rapport. Du ska helst komma från någon av våra forskningparter Lunds universitet, Malmö universitet eller VTI. 

Ny forskning

I våra senaste faktablad i serien "Kollektivtrafikforskning på 5 minuter" får du ta del av aktuell forskning vid K2 om störningshantering och samverkan. Tidigare har vi gett ut faktablad om kontrakt och hur vi får fler att resa med kollektivtrafiken.