Hållbar omstart - rådslag för förnyelse av kollektivtrafik och resande i det nya normala

Hållbar omstart - rådslag för förnyelse av kollektivtrafik och resande i det nya normala

Ställda inför ett gemensamt hot och en gemensam möjlighet i pandemins kölvatten syftar initiativet till att samla aktörer i och runt kollektivtrafiken till ett ”rådslag” kring innovativa åtgärder, nytänkande strategier och gemensamt lärande. Projektet ska bidra till att 1) återskapa förtroende för resandet med kollektivtrafik, 2) tillvarata möjligheterna med minskat resande till följd av digitala möten, samt 3) främja en långsiktig transformation mot ett mer kostnadseffektivt, hållbart och integrerat transportsystem. 

Projektledare: 
Parter: 
K2, Zeto AB
Finansiär: 
Vinnova, Trafikverket, K2
Budget: 
3 000 000 kr
Period: 
2021 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Framtidens kollektiva mobilitet - nästa steg för hållbart resande

Rådslaget, 2022.