Hållbar omstart - rådslag för förnyelse av kollektivtrafik och resande i det nya normala

Hållbar omstart - rådslag för förnyelse av kollektivtrafik och resande i det nya normala

Rådslaget är ett initiativ för förnyelse av hållbart resande. Initiativet har tagit avstamp i de utmaningar kollektivtrafiken upplevde under pandemin och det möjlighetsfönster som då öppnades för att utmana gamla sanningar och utforska nya perspektiv. Arbetet har engagerat ett 80-tal ledande experter inom kollektivtrafik, andra delade mobilitetstjänster, stadsplanering och forskning. Initiativet har bland annat resulterat i en innovationsagenda för ”Framtidens kollektiva mobilitet”.

Innovationsagendan riktar sig till beslutsfattare i riksdag och regering eller i kommuner och regioner. Den pekar ut en ny vision som innebär en bredare och djärvare ansats där den etablerade kollektivtrafiken knyts samman med nya delade mobilitetstjänster. Tillsammans utgör de den framtida kollektiva mobiliteten. För att skapa förutsättningar för en sådan utveckling krävs bland annat:

  • En omdefinierad roll för kollektivtrafik
  • Förändrade former för organisering och finansiering
  • Nya resvanor med mer individanpassade tjänster
  • Omprioritering av gaturummet
  • Pris- och betalstrategier för kollektiv mobilitet

Rådslaget har genomförts som ett initiativ inom K2 och med finansiellt stöd även från Trafikverket och Vinnova. Innovationsagendan och annan information finns på www.radslaget.se

Projektledare: 
Parter: 
K2, Zeto AB
Finansiär: 
Vinnova, Trafikverket, K2
Budget: 
3 000 000 kr
Period: 
2021 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Future Public Mobility - The next step for sustainable travel

Rådslaget, 2022.

Framtidens kollektiva mobilitet - nästa steg för hållbart resande

Rådslaget, 2022.

Omdefinierad roll för kollektivtrafiken – En kunskapsöversikt

Göran Smith. Rådslaget rapport. Maj 2022.

Kollektivtrafikens organisering och finansiering – En kunskapsöversikt

Jens Portinson Hylander & John Hultén. Rådslaget rapport. April 2022.

Nya pris- och biljettstrategier – En kunskapsöversikt

Ulrik Berggren. Rådslaget rapport. April 2022.

Omprioritering av gaturummet - En kunskapsöversikt

Jakob Allansson & Russell Cannon. Rådslaget rapport. Mars 2022.

Förändrade resvanor och mobilitetstjänster - En kunskapsöversikt

Eva-Lena Eriksson & Phil Flores. Rådslaget rapport. Mars 2022.